Blog Archives

เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิตอล

May 15, 2015 admin No comments

No Picture           คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า “เศรษฐกิจ” นั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว มันเป็นเรื่องของนักธุรกิจ มันเป็นเรื่องระดับชาติ แต่อันที่จริงแล้วเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นอย่างมาก เพราะเศรษฐกิจคือ การกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิด การผลิต การจำหน่ายและการบริโภค ซึ่งเราทุกคนย่อมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้บริโภค เห็นหรือไม่ว่าเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคน และมีหลักเศรษฐกิจแบบหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และควรค่าอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาแนวทางและนำไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล นั่นก็คือ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง เศรษฐกิจพอเพียงดีอย่างไร และควรค่าที่เราจะศึกษาและนำไปใช้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบ เริ่มแรกจากที่มาขอหลักเศรษฐกิจพอเพียงเสียก่อน พระองค์ท่านทรงอยากที่จะให้คนไทยนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่เป็นหนี้สิน ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ และที่สำคัญใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั่นเอง นั่นคือที่มาและพระราชดำริของพระองค์ท่าน จากนั้นท่านทรงโปรดนำความรู้มาเผยแพร่กับประชาชนคนไทย ซึ่งหากทำตามปรัชญาของพระองค์ท่านแล้ว ทุกคนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่เป็นหนี้สิน ไม่เป็นทาสของนายทุน ครอบครัวมีความสุขได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ไม่ต้องเข้าไปทำงานในเมือง ความสุขของคนไทยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเอง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนั้นง่ายมากนั่นก็คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ความพอประมาณ ในที่นี้หมายความว่า ความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป อะไรที่ควรซื้อก็ซื้อ ไม่ไช่ขี้เหนียวจนไม่ซื้ออะไรเลย จนอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี หรืออะไรที่ประหยัดได้ก็ควรประหยัด ไม่ไช่เห็นอะไรก็อยากได้แล้วก็ซื้อจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ความมีเหตุผล ก่อนที่จะซื้อหรือทำอะไรควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบ เช่นสิ่งของอะไรที่ยังสามารถซ่อมแล้วสามารถนำมาใช้ต่อได้ เราก็ไม่ควรที่จะซื้อ เป็นต้น เมื่อเราพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป ก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ การมีภูมิคุ้นกันที่ดี ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น จะทำให้เราได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และทำให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น หากคนไทยทุกคนใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้วล่ะก็ ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว ปัญหาการฟุ้งเฟ้อใช้เงินเกินตัว ปัญหาความยากจนก็จะหมดไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอน ขอเพียงให้ทุกคนเชื่อมั่นและตั้งใจปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็พอ Read more →

เศรษฐกิจกับโลกอนาคต

May 5, 2015 admin No comments

No Picture                 ใครเล่าจะรู้ว่าระบบเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินมาอย่างต่อเนื่องด้วยกลไกลและจังหวะที่สอดคล้องกันมาอย่างยาวนานในทุกวันนี้ ได้รับการทำนายที่เราอาจจะต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ ด้วยระบบของมหาอำนาจที่เคยยิ่งใหญ่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินทั่วโลกอยู่ในปัจจุบันอาจจะต้องถูกลดทอนอำนาจลงพร้อมๆกับการผงาดขึ้นมาของมหาอำนาจชาติใหม่ที่กำลังซุ่มเงียบเพื่อรอวันเปิดเผยตัว ในอนาคตเราจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่เริ่มจะมีตัวแสดงใหม่ๆกำเนิดขึ้นมาให้เราเห็นมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่ในปัจจุบันอาจจะยังคงอยู่ในซอกมุมของกลไกลทางการตลาด แต่ในอนาคตดูเหมือนว่าประเทศเหล่านี้จะกลายมาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อประชาชาติมากขึ้น เราอาจจะได้หยิบใช้สกุลเงินใหม่ที่ในอดีตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของระบบขับเคลื่อนในสังคมเล็กๆ เงินดอลล่าร์ที่เราใช้เป็นตัวแปรหลักในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและถูกลดทอนหน้าที่ลงไปในที่สุด และแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นมากขึ้นก็คืออำนาจและบทบาทของผู้หญิง การถูกดูหมิ่นว่าเป็นเพศสตรีที่อ่อนแอ จะกลายมาเป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนระบบและมีความสำคัญในกลไกลต่างๆมากขึ้น ส่วนมหาอำนาจในอนาคตที่จะเข้ามาแทนที่อเมริกาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากประเทศจีน ผู้ซึ่งกำลังขยายตัว สร้างพันธมิตร และก่อรูปเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้อเมริกาต้องหันมาพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากขึ้น การบริการจัดการสินค้าต่างๆในอนาคตจะมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด จนเป็นเหตุให้ผู้คนไม่สามารถก้าวตามได้ทัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เดินทางเข้ามาอย่างรวดเร็วในรอบทิศทาง อาจจะเป็นเหตุให้ผู้คนพยายามตัดขาดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิต ระบบการทำงานของมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนแปลง การประชุมสัมมนา การทำงาน ส่งงานต่างๆรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นด้วยระบบของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่สามารถพูดคุยกันได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหากัน ในขณะเดียวกันกับที่บริษัทอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ก็มีการขยายกิจการตนเองมากขึ้น เพื่อกอบโกยกำไรให้ได้มากที่สุด จนกลายเป็นวงจรทางเศรษฐกิจที่เหมือนกับถูกครอบคลุมด้วยยักษ์ใหญ่เพียงเจ้าเดียว ผู้คนธรรมดาทั่วไปพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต หันมาพึ่งพาตนเองกันมากขึ้น หลีกเลี่ยงการเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรมการผลิตเหล่านั้นให้น้อยลง และด้วยความล้ำสมัยต่างๆก็อาจจะทำให้เรามีช่วงชีวิตเฉลี่ยที่มากขึ้น เราจะได้เห็นคนชรามีบทบาทในสังคมมากกว่าปัจจุบัน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับมหภาค ล้วนเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการทำงานของเม็ดเงินที่หมุนเวียนภายในโลก ที่เราจะต้องคอยสังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้าภายในช่วงชีวิตของเราก็เป็นได้ Read more →

ประหยัดอย่างไรในยุคฝืดเคือง

April 5, 2015 admin No comments

No Picture                 ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเชือดเฉือนกับกลไกลของตลาดที่มีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเช่นนี้ อีกทั้งยังปริมาณค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งในอนาคตอันใกล้ เป็นสาเหตุให้เราดำเนินชีวิตด้วยรายได้ที่คงที่พร้อมกับรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้การวางแผนการเงินเป็นไปอย่างยุ่งยาก การประหยัดเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำได้ยากสำหรับคนส่วนใหญ่ ด้วยสิ่งล่อตาล่อใจมากมายในสังคมที่พร้อมจะให้เราควักกระเป๋าจ่ายออกไปอย่างไม่รู้ตัว การวางแผนประหยัดเงินในยุคที่ข้าวของดิ่งกราฟราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องตระหนักและตัดทอนสิ่งที่ไร้ค่าและไม่จำเป็นจริงๆในชีวิตออกไปเสียบ้าง ลองหันไปมองรอบๆตัวของเราเองในตอนนี้ว่าสิ่งที่จำเป็นหรือเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของเรามากที่สุดมีเพียงไม่กี่สิ่งอย่างเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นเพียงที่สิ่งที่เกิดขึ้นจากความอยากเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น นั่นทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าสู่การวางแผนการเงินที่มีความมั่นคงได้เสียที การเป็นหนี้บัตรเครดิต การมีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละเดือน เหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้คนในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างเป็นปกติวิสัยต่อเนื่องกันมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า การประหยัด จริงๆแล้วหลายคนอาจจะเกรงกลัวกับความยากลำบาก และเข้าใจว่าการประหยัดเท่ากับการอยู่อย่างอดๆอยากๆ จริงๆแล้วความคิดนี้ไม่ถูกเสมอไปถ้าหากเรารู้จักการจัดการวางแผนระบบการใช้เงินของเราอย่างมีสติ การประหยัดจะเป็นการนำมาซึ่งความสุขและชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงง่ายๆเล็กๆน้อยๆกับเรื่องใกล้ตัวของเราเสียก่อน โดยสำรวจสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านของเราที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน พวกสบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ต่างๆนาๆ ควรจะทำการจดบันทึกรายการสิ่งของเหล่านี้ก่อนออกไปซื้อ เพื่อป้องกันการซื้อสิ่งที่ของอื่นๆที่ไม่จำเป็น ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องใช้จ่ายไปกับอะไรจริงๆ ช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายจากสิ่งของที่เกินความจำเป็นของเราได้ อย่าลืมที่จะทำรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเอาไว้อย่างละเอียดเพื่อจะได้รู้ว่า เราใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้างในแต่ละเดือน หากเงินเดือนของเราไม่พอใช้ก็อาจจะย้อนกลับมามองว่าสิ่งของที่เราซื้อไปในเดือนที่แล้วนั้นมีสิ่งไหนตัดออกไปได้บ้างและสิ่งไหนเป็นของที่ไม่จำเป็น นอกจากนั้นช่วงเวลาของการลดราคาสินค้า โปรโมชั่นหรือการเปรียบเทียบราคาในแต่ละร้านค้าจะช่วยให้เราได้สินค้าที่มีราคาถูกลงในปริมาณที่เท่าเดิม อย่ายึดติดกับแบรนด์ของสินค้า เพราะสินค้าที่ดีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงเสมอไป สินค้าที่มีราคาแพง บรรจุภัณฑ์น่าเชื่อถือ มีโฆษณาตามสื่อต่างๆมากมาย เหล่านี้มีต้นทุนในการนำเสนอที่สูง ทำให้มีราคาของสินค้าแพงแต่ตัวสินค้าภายในอาจจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้าราคาถูกที่ไม่ชื่อเสียงก็เป็นได้ การหักห้ามใจจากสิ่งของล่อตาล่อใจอันไม่จำเป็น อย่างเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประทินความงามต่างๆ จะช่วยให้การประหยัดเงินของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้คิดเสียว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นเพียงความอยากชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้มาทำให้คุณภาพชีวิตของดีขึ้น แถมยังต้องเสียเงินไปอย่างเปล่าประโยชน์ ในส่วนของ   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะพวกค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าฟิตเนส ค่าเคเบิลทีวี เหล่านี้ให้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเสียก่อน เหลือคงไว้แค่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้งานหรือหันไปใช้โปรโมชั่นที่ถูกลงกว่าเดิม จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงดีอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วอย่าลืมว่าการประหยัดก็คือการสร้างวินัยในการบริหารเงินที่ดี เพราะเราอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังฝืดเคืองและมีแนวโน้มว่าสิ่งของต่างๆในท้องตลาดจะมีราคาสูงเพิ่มมากขึ้น การหันมาปรับเปลี่ยนตนเองให้มีเงินมากพอใช้จ่ายและเก็บออม จะส่งผลต่อความมั่นคงในอนาคตและความสุขอิสรภาพทางการเงินที่เราจะสามารถสัมผัสได้ในไม่ช้า Read more →

ต้องมี ! เมืองหลวง London ประกาศ Taxi ต้องรับเครดิตการ์ดในปี 2016

November 28, 2014 admin No comments

No Picture ต้องมี ! เมืองหลวง London ประกาศ Taxi ต้องรับเครดิตการ์ดในปี 2016 เรียกได้ว่าไฮเทคกว่าใครในโลกเลย สำหรับเมืองหลวงแห่งประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทาง Taxi ที่ติดอันดับโลกในด้านบริการมาช้านาน ทั้งนี้ Taxi ที่ลอนดอนเองก็ต้องปรับตัวตามโลก โดยเรื่องหลักๆจะมีข้อบังคับให้ Taxi ทุกคันที่ London ต้องรับบัตรเครดิตในการชำระเงินทุกคัน ไม่มียกเว้น ซึ่งปริมาณ Taxi ในเมืองหลวงตอนนี้นั้น มีประมาณ 23000 คัน แต่จำนวนที่ Taxi เหล่านี้นั้นรับบัตรเครดิต กลับมีเพียงครึ่งเดียวเอง ทั้งนี้เอง Newyork ก็เริ่มจะมาปรับใช้เช่นกัน โดนปริมาณคนใช้นนั้น น่าจะอยู่ราวๆประมาณ 55% เลยทีเดียวครับ Read more →

คาด Samsung เตรียมขยายโรงงานที่เวียดนาม เร็วๆนี้

November 27, 2014 admin No comments

No Picture คาด Samsung เตรียมขยายโรงงานที่เวียดนาม เร็วๆนี้ จากแหล่งข่างของ Wall Street Journal ที่เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือนั้น ได้บอกว่า Samsung Display ที่เป็นบริษัทผลิตหน้าจอเป็นหลัก มีโครงการจะไปตั้งสาขาที่เวียดนามในเร็วๆนี้ โดยลักษณะโรงงานแห่งนี้จะอยู่ที่จังหวัด Bac Ninh และน่าจะลงทุนเบื้องต้นประมาณ 3หมื่นกว่าล้านบาทเลยทีเดียว โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2015 นี้ และกำลังการจ้างของพนักงานน่าจะอยู่ราวๆ 8000 อัตรา ทั้งนี้ Samsung ยังบอกอีกว่า ยอดผลิตจอนนั้นน่าจะพุ่งสูงขึ้น และสามารถผลิตได้ราวๆ 48 ล้านจอต่อปีเลยทีเดียวครับ Read more →

Stat

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top